Biosfären skadas allt mer av människans aktiviteter, där vi släpper ut alltför mycket växthusgaser och