Minska din miljöpåverkan med Twitter

Biosfären skadas allt mer av människans aktiviteter, där vi släpper ut alltför mycket växthusgaser och beräknas utrota en miljon arter inom de närmaste decennierna. För att minska din miljöpåverkan och engagera dig för en bättre värld kan du använda Twitter och flera andra verktyg och metoder.

Med appen från Tibber.com/se/ kan du enkelt hålla koll på din elförbrukning och sänka den. Politikerna talar om att bygga mycket förnybar el för att ersätta den fossila, och det är förstås viktigt. Men det är också nödvändigt att minska elkonsumtionen totalt sett, då den mest hållbara elen är den som aldrig produceras. Du kan även smartladda din elbil med Tibbers tjänst. Läs mer på Tibber.com/se/ om hur du kan få halverat elpris och göra ditt hem smartare.

Dela miljöbudskap med Twitter

Mikrobloggtjänsten Twitter kan användas för en lång rad olika ändamål, där du kan nå ut till en stor del av världens befolkning. Som aktiv användare kan du göra många statusuppdateringar per dag, där du kommenterar de senaste händelserna kring klimat och miljö. Det finns ett stort behov av miljöengagerade medborgare, som för ut budskapet kring den allvarliga krisen för klimatet och den biologiska mångfalden. Med Twitter kan du använda olika hashtags och skriva till politiker och opinionsbildare, och på så vis förändra status quo i samhället.

Sänk elförbrukningen

Om du oroar dig för att få höga elräkningar varje månad är det också en klok idé att minska på elförbrukningen. Du kan byta elavtal och välja miljövänlig el, vilket är ytterligare ett sätt att bidra till ett samhälle med lägre ekologiskt fotavtryck. Vi använder idag stora mängder el till att se på film, laga mat, arbeta och använda sociala medier som Twitter. Hos Tibber.com/se/ kan du smartladda din elbil under de timmar på dygnet då det är billigast, och på så vis få lägre elpris samtidigt som du bidrar till den gröna omställningen. Att fler använder elbilar är bra, men bilismen behöver också överlag minska. Genom att oftare gå eller åka kollektivt kan du bidra till de största utsläppsminskningarna.

Minska utsläpp per capita

De utsläpp vi som samhälle orsakar i form av växthusgaser kan enkelt knytas till vår överkonsumtion av mat och andra produkter. Dessa utsläpp brukar benämnas konsumtionsbaserade utsläpp. Den svenska konsumtionen orsakar idag mest utsläpp utomlands, vilket överraskar många som tycker att det är ”andra länder” som bör minska sina utsläpp minst. Människor som inte tycker att vi borde ha så höga ambitioner tror att vi har tid att vänta och låta större utsläppare gå före. Så är dock inte fallet, då alla regioner i världen behöver bidra och minska utsläppen. Att bara sitta och vänta på att andra ska agera i en akut klimatkris är förstås ett enormt risktagande. Som litet export- och importberoende land har vi ett stort behov av ett stabilt klimat och behöver därför på alla sätt gå före och ta initiativ till snabba utsläppsminskningar, både som individer och på övergripande samhällsnivå. De delar i vår privata konsumtion som mest påverkar klimatet är transporter, livsmedel, kläder, boende och skor. Vi behöver minska våra konsumtionsbaserade klimatutsläpp och gå ner från 9 ton till 1 ton per capita, och detta behöver ske senast år 2030.