Sociala medier och samhällets digitalisering

Digitaliseringen förändrar vår värld, inte bara som ett resultat av sociala medier som Twitter och Facebook. Idag genomsyrar digitaliseringen hela vårt samhälle och förändrar det i grunden, både på arbetsplatser och i människors vardag. Detta resulterar både i nya risker och i nya möjligheter.

För den som arbetar på en digital arbetsplats finns omniaintranet.se som underlättar det dagliga arbetet. Internkommunikationen förbättras när redaktörerna får fram företagets information till den rätta mottagaren. Samarbetet i stort blir också bättre då det går att anpassas efter företagets behov, där användarna inte behöver ställa upprepade frågor kring vilka verktyg som ska användas i Office 365. Med hjälp av Omnia kan nya lösningar skapas för att använda kunskap och integrera applikationer.

Digitaliseringen och vår demokrati

Sociala medier är en viktig del i de flesta svenskars vardag. En ny studie som gjorts av Kantar Sifo visar att vi har en stor tilltro men också är oroliga över digitaliseringens påverkan på politiken. Valet 2018 var mycket mer digitalt än det föregående när den rödgröna tvåpartiregeringen tog makten. Allmänheten är orolig över att det sker en manipulation och att säkerheten är för dålig. Var tredje svensk anser att vi kan påverka politiken via sociala medier, och de som är yngre än 29 år anser att det är varannan person som ser möjlighet till detta. Samtidigt finns det en oro över att främmande makter kan använda sociala medier för att sprida falsk information.

Världen förändras

Hela vårt samhälle genomsyras av digitaliseringen och kan komma att förändra det i grunden. En effekt av vårt allt mer digitala samhälle är mobiltelefonerna som ny syns vara närvarande överallt. På ett mer dolt plan pågår också en omvälvning av vården, utbildningar och arbetsmarknaden. Både förhoppningar och farhågor knyts till denna utveckling där de flesta i samhället upplever förändringar i sin vardag.

Datorer och internet har blivit alltmer invävt i vår tillvaro och används både för privat kommunikation och till att styra offentlig verksamhet. Sociala medier har en stor påverkan på våra relationer, samtidigt som möjligheten att bearbeta information gör det möjligt för forskare och företag att hitta nya svar.

När ny teknik kommer in i samhället och samverkar så ökar också tempot i dess omvandling. Billiga sensorer kommer ut på marknaden som kan mäta olika kroppsfunktioner, där armband kan skicka hälsodata till analystjänster på nätet. Detta kan komma att påverka hälsosektorn så att vårdcentralen får färre besök. Även arbetslivet förändras starkt och de flesta yrken kommer att påverkas. Digitala tjänster och robotar kan leda till en högre arbetslöshet, men det kan också uppstå fler arbetstillfällen.